Tillverkning av bladfjädrar

Tillverkning av bladfjädrar kan delas upp i tre olika huvudmoment:

- Beredning av blad

- Böjning/formning - värmebehandling - kulbombning

- Montering - försättning - ytbehandling

Bladen till en trapetsfjäder förbereds i en klipp och stansoperation medan parabelfjäderns blad varmvalsas. Huvudbladets ändar värmebehandlas och öglorna kan varmvalsas fram. Bladen värmebehandlas och böjs individuellt till önskad bågradie och medan de fortfarande är fastklämda i verktyget kyls varje blad i olja för att uppnå hög hållfasthet och korrekt form. Parabelfjädern har också en bågradie men är normalt rät i den tjockare mittsektionen. Slutligen anlöps bladen för hög styrka och hållfasthet.

Efter kylning är det nödvändigt att kulbomba alla parabelfjädrar. Hos trapetsfjädern är det normalt endast de två ur säkerhetspunkt kritiska bladen som behöver kulbombas. Därefter pressas bussningarna in i öglorna och bladpaketet monteras samman. Positiva spänningar byggs in i fjädern genom en förspänningsprocess.

För att skydda mot korrosion så lackeras de synliga ytorna hos trapetsfjädern. Ytorna mellan bladen inoljas. En parabelfjäder har individuellt lackerade blad som har lackerats på samtliga ytor.


The Complete Spring Supplier
© 2019 Lesjöfors Automotive. All Rights Reserved.