Konstruktion av bladjädrar

Det finns två olika typer av bladfjädrar för fordon, trapets och parabelfjäder.

Trapetsfjädern är som namnet antyder trapetsformad till utseendet. Den är uppbyggd av individuellt olika långa blad som är ordnade på varandra så att en trapetsform erhålles. När trapetsfjädern belastas så rör sig alltså de individuella bladen i förhållande till varandra. I kontakten mellan bladen uppstår en friktion. Denna innebär olika stora spänningar i fjädern beroende på om den belastas eller avlastas. Det längsta bladet har två öglor avsedda för montering i fordonets kaross. Hållfastheten hos detta blad och öglorna är kritisk och ibland har det andra bladet en säkerhetsögla. Därmed finns en säkerhet om det skulle inträffa ett brott på det första bladet. Bladfjäderns centrum fixeras normalt i fordonsaxeln med så kallade fjäderkrampor.

Parabelfjädern är konstruerad för låg intern friktion och lägsta möjliga vikt och har följaktligen färre blad. Bladen har delvis formen av en parabel från centrum ut till änden av bladet. Detta ger en jämn böjbelastning längs hela parabeln. Materialutnyttjandet är därmed effektivt och vikten kan hållas nere. Bladen har bara kontakt med varandra i centrum och i ändarna. Eftersom bladfjäderns centrum är fixerat med fjäderkrampor uppstår endast friktion mellan bladen i ändarna. För att minska friktionen används ibland gummikuddar. Precis som med trapetsfjädrar är ögats hållfasthet en kritisk faktor.


Trapetsfjädern och parabelfjäder
The Complete Spring Supplier
© 2019 Lesjöfors Automotive. All Rights Reserved.