FAQ - Vanliga frågor om gasfjädrar

Levereras Lesjöfors gasfjädrar inklusive ändfästen?

Samtliga gasfjädrar från Lesjöfors levereras kompletta med erfoderliga ändfästen för snabb och enkel montering.

Vid vilka temperaturer kan jag använda Lesjöfors gasfjädrar?

Lesjöfors gasfjädrar är konstruerade för att arbeta i en omgivningstemperatur mellan -30 och +80°C. Om möjligt undvik att använda gasfjädern under längre tid i intervallets extremer. En minskning/ökning av omgivningstemperaturen innebär också att kraften i gasfjädern minskar/ökar.

The Complete Spring Supplier
© 2019 Lesjöfors Automotive. All Rights Reserved.