Sportfjädrar Konstruktion

Lesjöfors sportfjädrar är konstruerade för att sänka bilen med upp till 50 mm och för att ge en sportigare körupplevelse. Genom att sänka bilens tyngdpunkt och öka fjädrarnas "styvhet" så förbättras bilens vägegenskaper. Lesjöfors sportfjädersatser är konstruerade med hög noggrannhet genom att vi använder egenutvecklade speciella mjukvaruprogram.

Lesjöfors sportfjädersatser sänker bilen med mellan 20 - 50 mm, vilket uppfattas som måttligt av en del. Å andra sidan är Lesjöfors sportfjäderstaser primärt konstruerade för en sportigare körupplevelse snarare än att enbart ge ett estetiskt utseende. Fjädrar som sänker bilen med mer än 50 mm inverkar ofta negativt på prestandan och ger också samverkansproblem mellan fjäder och standard eller gasstötdämpare.

Att sänka en bils tyngdpunkt och öka chassifjädrarnas styvhet reducerar bilens krängningar och gör så att bilen "har vägkontakt" vid kurvtagning.


The Complete Spring Supplier
© 2019 Lesjöfors Automotive. All Rights Reserved.