Kvalitet och miljö

Lesjöfors system för konstruktion av gasfjädrar ackrediterades 2005 enligt standard ISO/TS 16949 2002. Våra gasfjädrar tillverkas av Lesjöfors och Hanil Precision "joint venture company", Lesjöfors Gas Spring LV, enligt standard ISO/TS 16949. All tillverkning möter miljökraven i standard ISO14001:2004.


På grund av det höga och konstanta gastryck som finns inne i cylindern har gasfjädrar en maximal livslängd. Denna påverkas också av yttre faktorer och hur mycket fjädern får arbeta.

Smuts och partiklar kan fastna på kolvstången när denna är i utskjutet läge. När fjädern sedan komprimeras kan dessa föroreningar skada packningen och få till följd att gas och olja läcker ut vilket i sin tur gör att fjädern förlorar kraft och slutligen blir helt obrukbar.

Packningarna i fjädern är gjorda av ett speciellt gummimaterial som kommer att åldras och försämras över tiden. Därför rekommenderar Lesjöfors att man följer principen "först in, först ut".


The Complete Spring Supplier
© 2019 Lesjöfors Automotive. All Rights Reserved.