Konstruktion av gasfjädrar

En gasfjäder består av en stålcylinder som är fylld med kvävgas under högt tryck, en liten mängd olja, kolv, kolvstång, packning och ändfästen. Funktionen hos en gasfjäder i ett fordon är att hjälpa till att öppna eller stänga bagageluckan eller motorhuven. Gasfjädern hjälper alltså till med att lyfta och stänga luckan/huven på ett kontrollerat sätt.

Kolven inuti en gasfjäder har en speciell konstruktion som gör att kolvstångssidan har en mindre yta än den motstående vilket innebär att en utskjutningskraft uppstår.

När gasfjädern är i bruk så finns det en kraft i cylindern som trycker på kolvstången. När exempelvis bagageluckan öppnas kan kraften i gasfjädern frigöras. Trycket inuti cylindern tvingar alltså kolvstången att röra sig. Kolvens diameter och gastryck är speciellt konstruerade för varje applikation och beror på vikten på fordonets bagagelucka för att exempelvis ge korrekt fjäderkraft och slaglängd. Hastigheten kontrolleras med hjälp av storleken på kanalerna i kolven. När fjädern närmar sig full slaglängd dämpas hastigheten med hjälp av en liten mängd olja som finns i cylindern. Varje ny produktgrupp av gasfjädrar testas med avseende på utmattningshållfasthet.


The Complete Spring Supplier
© 2019 Lesjöfors Automotive. All Rights Reserved.